กระเป๋าถือบ้าน Small Village Handbag (Size S)
4,950.00 THB
กระเป๋าถือ บ้านSmalll village Handbag (size S)กระเป๋ามีขนาดพอดี ลวดลายหมู่บ้านด้านหน้ากระเป๋าสอยติดด้วยมือ พร้อมด้นด้วยมือ (ควิลท์) ทั้งใบลายด้านหน้ากระเป๋าเป็นรูปหมู่บ้าน Small Village สอยปะ-ติด ลงบนพื้นกระเป๋าที่ต่อเป็นสี่เหลี่ยม ทำให้ลวดลายบนหน้ากระเป๋าโดดเด่นขึ้นช่องด้านในกระเป๋าเป็นช่องซิปด้านหนึ่ง ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นช่องล้วง ปากกระเป...
กระเป๋าถือบ้าน (Small Village Handbag)
5,800.00 THB
กระเป๋าถือ บ้านSmalll village Handbag   กระเป๋ามีขนาดพอดี ลวดลายหมู่บ้านด้านหน้ากระเป๋าสอยติดด้วยมือ พร้อมด้นด้วยมือ (ควิลท์) ทั้งใบ เพิ่มพื้นที่ใส่ของด้านหลังกระเป๋าด้วยช่องซิป และช่องใส่ของด้านในกระเป๋าทั้ง 2 ฝั่ง(ช่องด้านในกระเป๋าสามารถเลือกเป็นช่องล้วง หรือเป็นช่องซิปก็ได้)    ♦ กระเป๋าผลิตด้วยมือ &diam...
กระเป๋าถือ ตากผ้า (Laundry Handbag)
6,500.00 THB
กระเป๋าถือ ตากผ้า Laundry Hanbdbag   กระเป๋ามีขนาดใหญ่ ลวดลายด้านหน้ากระเป๋าทำด้วยมือ และเย็บในแบบสามมิติ เพื่อให้เหมือนจริง พร้อมด้น (ควิลท์) ด้วยมือทั้งใบ ช่องด้านในกระเป๋าสามารถเลือกเป็นช่องล้วง หรือเป็นช่องซิปก็ได้     ขอบคุณสำหรับทุกออเดอร์นะครับ  ♦ กระเป๋าผลิตด้วยมือ ♦Material :...