กระเป๋าถือ ดอกไม้ Origami
6,900.00 THB
กระเป๋าถือ ดอกไม้  Origami งาน Fabric Origami หรือการพับผ้าแบบกระดาษญี่ปุ่น เป็นงานที่ต้องใช้เวลา และความประณีตอย่างมาก ป๊อบต้องจีบ และสอยด้วยมือที่ละด้าน เพื่อให้เป็นดอกไม้เเต่ละดอก เมื่อได้ครบตามจำนวนที่ต้องการ จึงเริ่มนำดอกไม้ทั้งหมดมาสอยประกบติดกันทีละดอกๆๆ จนเป็นกระเป๋า ทั้งหมดต้องสอยด้วยมือครับ และเนื่องจากลูกค้าชอบเก็บขอ...